Tags : tamadun

UTAMA

Kepentingan pendidikan holisitik dunia kini

ENDIDIKAN holistik merupakan asas kepada pembangunan insan, masyarakat, negara dan tamadun. Ketika masyarakat Arab Jahiliyyah berada di dalam krisis peradaban yang getir dan kritikal, maka Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah SWT supaya dibangkitkan seorang Rasul dari kalangan mereka sendiri, yang akan membaca ayat-ayat kebesaran Allah (Al-Quran) dan kekuasaan-Nya, mendidik mereka kandungan kitab suci dan kebijaksanaan […]Read More