• Friday, 18 June 2021, 2:01 am

Tags : Pasaran Sekuriti

EKONOMI

Intipati Laporan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia 2020

KUALA LUMPUR, 18 Mac — Berikut adalah intipati daripada Laporan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) 2020 yang dikeluarkan hari ini. Matlamat laporan tersebut adalah untuk menggalakkan dan mengekalkan pasaran sekuriti dan derivatif yang adil, cekap, terjamin dan telus, serta untuk memudahcarakan pembangunan teratur  bagi pasaran modal yang inovatif dan berdaya saing. SC akan terus menumpukan perhatian untuk […]Read More