Tags : ikan laga

GAYA HIDUP

Perikanan tumpu pembangunan industri, usahawan betta

Laporan Kedua (Akhir) UALA LUMPUR, 20 Mei – Jabatan Perikanan sentiasa memberikan sepenuh perhatian terhadap pembangunan industri dan usahawan betta dari peringkat huluan hingga hiliran. Ketua Pengarahnya, Ahmad Tarmidzi Ramly berkata, antara program yang dilaksanakan Jabatan Perikanan bagi menyokong industri betta adalah melakukan pemindahan teknologi makanan hidup. Ini dilakukan menerusi penganjuran kursus berkaitan ternakan makanan hidup […]Read More