Tags : ekonomi melayu

PENDAPAT

Dikir pandemik – mengangkat ‘gig’ menjadi kuasa ekonomi Melayu

Memang ramai anak terlibat dalam aktiviti gig-ekonomi (atau ekonomi sementara) khususnya dalam perkhidmatan e-hailing dan penghantaran barangan serta makanan. Gig-ekonomi merupakan cabang terbaru kepada empat juta tenaga bekerja sendiri (the self employed) sedia ada. Mungkin kerana tidak mahu terikat dengan kekangan masa, tempat, atau peraturan tetapi sebaliknya dibayar atas kudrat, sektor ‘gig’ begitu popular bukan […]Read More