Hotline WACANA – Ruang aduan dan cadangan anda

 Hotline WACANA – Ruang aduan dan cadangan anda

Jalan berlubang! Produk tak berkualiti! Perkhidmatan kurang memuaskan! 

Atau, jika anda menghadapi sebarang isu atau mempunyai cadangan dan saranan sama ada melibatkan perkhidmatan awam mahupun swasta, emal aduan atau cadangan anda kepada hotline@wacana.my dan kami akan berusaha mencari penyelesaian* tertakluk kepada syarat-syarat berikut:

  1. Sebelum membuat aduan, pastikan anda telahpun cuba mencari penyelesaian dengan pihak yang terbabit dengan cara baik.
  2. Sertai maklumat (nama, no kad pengenalan, no telefon serta alamat) dan apa-apa dokumen yang berkenaan untuk dijadikan bahan bukti aduan anda, jika ada.
  3. Wacana.my akan menghubungi pihak yang berkenaan untuk mendapatkan jawapan kepada aduan anda namun kami tidak menjanjikan apa-apa penyelesaian muktamad yang berpihak kepada anda.
  4. Wacana.my berhak untuk menyiarkan aduan dan maklumat yang anda berikan di laman web untuk tatapan pembaca pada setiap Khamis dan Ahad.
  5. Wacana.my berhak untuk tidak mengambil apa-apa tindakan ke atas aduan anda jika terdapat sebab-sebab yang munasabah.
  6. Hotline Wacana hanya satu platform untuk menyiarkan aduan anda dan respon pihak yang terlibat. Wacana.my tidak bertanggungjawab ke atas apa-apa akibat yang timbul daripada aduan anda, sama ada dari segi undang-undang atau sebaliknya.

 

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  +  63  =  70