Akta 342: Kompaun maksimum RM10,000 mungkin kembali

 Akta 342: Kompaun maksimum RM10,000 mungkin kembali

KUALA LUMPUR, 16 Dis — Rakyat Malaysia pernah berdepan situasi dimana perlu membayar kompaun RM10,000 semasa Darurat tahun ini di bawah undang-undang Darurat sementara bagi kesalahan melanggar SOP Covid-19. 
Kini Darurat telah berakhir dan undang-undang Darurat juga tidak lagi berkuat kuasa, namun ramai menyangka bahawa hari-hari membayar kompaun sehingga RM10,000 kesalahan Covid-19 sudah berakhir.

Tetapi angka maksimum RM10,000 mungkin kembali semula, jika Ahli Parlimen di Parlimen mengundi untuk meluluskan cadangan perubahan kepada undang-undang hari ini.

Terdapat banyak lagi potensi perubahan undang-undang yang akan turut menjejaskan syarikat, seperti cadangan denda maksimum RM2 juta baharu bagi syarikat yang melanggar peraturan dan peraturan Covid-19.

Di bawah Akta 342 Seksyen 25 sedia ada, RM1,000 adalah jumlah kompaun maksimum yang boleh dikutip daripada pesalah yang melakukan kesalahan di bawah Akta 342 atau melanggar mana-mana peraturan yang dibuat di bawah Akta 342.

Sejak wabak Covid-19 bermula di Malaysia dan dari perintah kawalan pergerakan yang pertama pada Mac 2020, rakyat Malaysia hanya berdepan kemungkinan membayar sehingga RM1,000 untuk kompaun kesalahan seperti kegagalan memakai pelitup muka walaupun jumlah maksimum ini  juga menyebabkan kesukaran kepada ramai yang tidak mampu dalam keadaan kewangan mereka yang tertekan.

Malaysia kemudiannya diletakkan di bawah Darurat di seluruh negara dari 11 Januari hingga 1 Ogos 2021, dengan beberapa undang-undang Darurat yang dikenali sebagai Ordinan Darurat diperkenalkan.

Di bawah Ordinan Kecemasan (Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit) (Pindaan) 2021 yang berkuat kuasa 11 Mac lalu, kerajaan boleh menawarkan kompaun sehingga RM10,000 untuk individu dan kompaun sehingga RM50,000 untuk syarikat.

Selepas menerima bantahan rakyat Malaysia yang merasakan RM10,000 adalah satu beban yang terlalu tinggi untuk dibayar oleh pesalah individu, kerajaan kemudiannya mengumumkan bahawa jumlah sebenar yang perlu dibayar adalah berbeza daripada RM1,500 untuk pesalah kali pertama dan kesalahan kecil kepada RM3,000 hingga RM4,000 untuk kesalahan yang lebih berat dan RM5,000 hingga RM10,000 untuk kesalahan yang paling serius.  

Syarikat juga akan ditawarkan pelbagai amaun kompaun seperti RM10,000, RM20,000 dan RM50,000, bergantung kepada keparahan kesalahan.  

Selain itu, diskaun juga ditawarkan untuk pembayaran cepat dalam masa seminggu atau dua minggu.  


Walaupun jaminan kerajaan terdahulu bahawa garis panduan ini akan tersedia secara umum, semakan pada awal November tidak menunjukkan ia tersedia di laman web rasmi Majlis Keselamatan Negara atau Kementerian Kesihatan.

Ordinan Darurat ini kini sudah tiada, kerana Dewan Rakyat dan Dewan Negara pada 25 Oktober dan 8 Disember telah meluluskan pembatalannya.  Ini bermakna angka maksimum RM10,000 dan angka RM50,000 tidak lagi terpakai, dan kompaun maksimum hendaklah kembali kepada RM1,000 di bawah Akta 342 sedia ada.

Ini juga alasan yang diberikan mengapa Kementerian Kesihatan pada 10 Disember menawarkan jumlah kompaun hanya RM1,000 kepada penganjur “100 Hari Aspirasi Keluarga Malaysia” kerajaan atas kegagalan memastikan penjarakan fizikal di acara ramai di Kuala Lumpur.  Pusat Konvensyen (KLCC), mengatakan bahawa undang-undang Darurat telah dibatalkan dan tidak lagi terpakai untuk membolehkan jumlah kompaun lebih tinggi daripada RM1,000.

Pada 14 Disember, Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr Noor Azmi Ghazali membentangkan rang undang-undang di Dewan Rakyat untuk mencadangkan perubahan kepada Akta 342 semasa.

Termasuk dalam cadangan pindaan Akta 342 adalah untuk menukar jumlah kompaun maksimum RM1,000, kepada maksimum RM10,000 untuk individu dan maksimum RM1 juta untuk korporat perbadanan (meliputi syarikat seperti Sdn Bhd, Berhad, perkongsian liabiliti terhad).

Tetapi berikutan bantahan orang ramai dan pembangkang persekutuan terhadap angka itu, kerajaan semalam dilaporkan mencadangkan untuk mengurangkan kompaun maksimum bagi syarikat kepada RM500,000, tetapi membiarkan jumlah RM10,000 untuk individu tidak disentuh.

Zuan Azmi

zuan@wacana.my

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

91  −    =  82